Prijslijst

Oprichting S.R.O.   ………………………………………………………Czk. 45.000,= excl. BTW

Prijs is inclusief:

  • Verzorging van alle benodigde legale documenten en zakelijke documenten aangaande de oprichting van uw bedrijf.
  • Benoemen, registreren en aanstellen van een Jednatel (bewindvoerder) voor uw bedrijf.
Begeleidingskosten (in het geval van bezichtigingafspraken):  ………Czk. 500,= per uur.
Reiskosten:  ………………………………………………………….Czk. 10,= per gereden kilometer.

Reis- en begeleidingskosten worden in mindering op de koopkosten gebracht (tot een maximum van Czk. 7250,= ) bij daadwerkelijke aankoop van onroerend goed.

Kosten koper (exclusief kosten van de lokale verkopende makelaar):

Deze wordt berekend over de vraagprijs, op deze manier hebben wij geen verstrengelde belangen, om bij de onderhandeling een zo laag mogelijke prijs voor u te bedingen.

Dit bedrag is inclusief de volgende kosten:

– Zoeken naar geschikte objecten en deze aan u voorleggen.
– Eindrapportage m.b.t. onze bevindingen van de bezichtigde objecten.
– Prijsonderhandeling om een zo laag mogelijke prijs voor u te bedingen.
– Juridische toetsing van het object. Controleren van de eigendom- en kadastrale gegevens (of de verkoper ook de daadwerkelijke eigenaar is en of het object vrij is van schulden en/of bezwaren).
– Opstellen van het koopcontract.
– Op naam zetten van het object.
– Juridische kosten.
– Courtage Giant Real Estate.

Termen als all-in prijzen bestaan alleen in sprookjes. Wij geloven niet in sprookjes en dus berekenen wij u alleen een van te voren vastgesteld “kosten koper” bedrag waar onze courtage en de daadwerkelijke koopkosten in verwerkt zijn.

U krijgt de daadwerkelijke lokale prijs (in Tsjechische kronen) te zien en u betaalt geen irreëel berekende “Nederlandse” prijs waarin een forse marge is verwerkt en die ook nog wordt verhoogd met allerlei bijkomende kosten. Door onze werkwijze weet u meteen hoeveel u betaalt en waarvoor.

De kosten koper worden berekend aan de hand van onderstaand schema, waarin het percentage afneemt naarmate de vraagprijs hoger wordt. Het bedrag uit iedere staffel wordt opgeteld bij de uitkomst van de voorgaande staffel.

Kosten koper bestaande bouw:

Van Czk. 0,= Czk. 1.000.000,= 10%
Van Czk. 1.000.000,= Czk. 2.000.000,= 7,5%
Van Czk. 2.000.000,= Czk. 3.500.000,= 5%
Van Czk. 3.500.000,= Czk. 5.000.000,= 2,5%
Boven Czk. 5.000.000,= op aanvraag.
(met een minimum van Czk. 75.000,=)

Al onze prijzen zijn inclusief BTW.

 

Kosten koper bouwgrond:

Van Czk. 0,= Czk. 1.000.000,= 10%
Boven Czk. 1.000.000,= idem als bestaande bouw.
(met een minimum van Czk. 75.000,=)

Al onze prijzen zijn inclusief BTW.

Kosten koper nieuwbouw:Idem als bestaande bouw inclusief 10 uur bouwmanagement.

Rekenvoorbeeld:

De vraagprijs bedraagt Czk. 1.100.000,=. Wij bedingen voor u een prijs van Czk. 950.000,=. De kosten koper bedragen dan: 10% over de eerste Czk. 1.000.000,= (is Czk. 100.000,=) en 7,5% over de laatste Czk. 100.000,= (is Czk. 7.500,=) in totaal dus Czk. 107.500,= inclusief BTW.

Jednatel (bewindvoerder)

Volgens Tsjechische wetgeving is het aanstellen van een jednatel (bewindvoerder) voor iedere S.R.O. verplicht. Na toetreding tot de E.U. is het niet langer verplicht een Tsjechisch staatsburger hiervoor aan te stellen. U kunt de rol van jednatel zelf vervullen. Indien u toch besluit een jednatel aan te stellen kunnen wij dit voor u verzorgen. Door de grote financiële invloed van deze functie, raden wij u echter aan deze positie zelf te vervullen. De kosten van een jednatel zijn afhankelijk van de activiteiten die u met uw S.R.O. beoogt. Op aanvraag verstrekken wij u graag een offerte.

Administratie/boekhouding

Het is wettelijk verplicht om een administratie/boekhouding voor uw S.R.O. te voeren. Omdat het opzetten van een administratie afhankelijk is van de specifieke activiteiten van uw S.R.O. is een prijsstelling afhankelijk van uw wensen. Wij verstrekken u graag een prijsopgave op aanvraag.